1. Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR)

- podstawowy- 24 godziny,
- cysterny- 16 godzin,
- wybuchowe- 8 godzin,
- promieniotwórcze- 8 godzin,
Każdy uczestnik kursu musi mieć ukończone 21 lat.
Kurs trwa 1-1,5 tygodnia, na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie ważne 5 lat.
zapytaj o kurs >>>


2. Napełnianie zbiorników w pojazdach samochodowych gazem skroplonym (LPG)

Każdy uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
Kurs trwa 24 godziny ( ok. 1-1,5 tygodnia), na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie ważne 5 lat. Egzaminy przeprowadza i uprawnienia wydaje Transportowy Dozór Techniczny.
zapytaj o kurs >>>


3. Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych z materiałami niebezpiecznymi (RID)

Każdy uczestnik musi mieć ukończone 21lat.
Kurs trwa 24 godziny ( ok. 1-1,5 tygodnia), na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie ważne 5 lat. Egzaminy przeprowadza i uprawnienia wydaje Transportowy Dozór Techniczny.
zapytaj o kurs >>>


4. Taxi osobowa

Każdy uczestnik musi mieć ukończone 21 lat.
Kurs przewidziano na 28 godzin-czas trwania to ok. 2 tygodni. Egzaminy przeprowadzają komisje egzaminacyjne przy Wydziałach Komunikacji, warunkiem otrzymania licencji jest m.in. zaświadczenie o niekaralności.
zapytaj o kurs >>>


5. Spawanie

- elektryczne- 192 godziny,
- gazowe- 192 godziny,
- w osłonie CO2- 192 godziny.
Każdy uczestnik musi mieć ukończone 18 lat, posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie i okazać zaświadczenie lekarskie.
Kurs trwa 2-3 miesiące. Egzaminy przeprowadza i uprawnienia wydaje Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
zapytaj o kurs >>>


6. Magazynier z obsługą:

- komputera- 100-110 godzin,
- kas fiskalnych-115-125 godzin,
- wózków jezdniowych-182-192 godziny.
Kurs trwa 1-3 miesiące.
zapytaj o kurs >>>


7. Kierowca wózków jezdniowych

Każdy uczestnik musi mieć ukończone 18 lat i posiadać stosowne zaświadczenie lekarskie.
Kurs obejmuje 52 godziny teorii i 15 godzin zajęć praktycznych i trwa 2-4 tygodnie.
zapytaj o kurs >>>


8. Drwal- operator pilarki

Każdy uczestnik musi mieć ukończone 18 lat, posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie i okazać stosowne zaświadczenie lekarskie.
Kurs obejmuje 37-38 godzin teorii i 85-106 godzin zajęć praktycznych i trwa 3-4 tygodnie.
zapytaj o kurs >>>


9. Monter nawierzchni drogowych

Każdy uczestnik musi mieć ukończone 18 lat i posiadać stosowne zaświadczenie lekarskie.
Kurs obejmuje 90 godzin teorii i 160 godzin zajęć praktycznych i trwa 1,5-2 miesiące.
zapytaj o kurs >>>


10. Krawiec

Kurs obejmuje 100-130 godzin teorii i 120-170 godzin zajęć praktycznych i trwa 2-3 miesiące.
zapytaj o kurs >>>


11. Opiekun osób chorych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci

Każdy uczestnik musi i posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie, okazać stosowne zaświadczenie lekarskie i mieć aktualne badania Sanepid.
Kurs obejmuje 68 godzin teorii, 70 godzin języka angielskiego (opcjonalnie) i 132 godziny zajęć praktycznych i trwa 2-3 miesiące.
zapytaj o kurs >>>


12. Kursy pielęgnacji urody:

- kosmetyczny-60-100 godzin,
- stylizacja paznokci-50 godzin,
- makijaż profesjonalny i wizaż-50 godzin.
Kurs trwa 1-3 miesiące i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w salonie kosmetycznym.
zapytaj o kurs >>>


13. Florystyka i bukieciarstwo

Kurs obejmuje 80-120 godzin i trwa 1-2 miesiące. Zajęcia praktyczne odbywają się w kwiaciarni.
zapytaj o kurs >>>


14. Kursy komputerowe:

- obsługa komputera- 40-80 godzin,
- obsługa kas fiskalnych- 20 godzin.
zapytaj o kurs >>>


15. Kurs pedagogiczny dla instruktorów i mistrzów praktycznej nauki zawodu.

Kurs przewidziano na 80 godzin i trwa on 1,5-2 miesiące. Egzamin jest przeprowadzony przy udziale Kuratorium. Warunkiem późniejszego nauczania w zakładach pracy są dodatkowo kwalifikacje zawodowe- uczestnicy muszą posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego potem będą nauczać.
zapytaj o kurs >>>


16. Kurs kwalifikacyjny na tytuł:

- mistrza- wymagane wykształcenie ponadpodstawowe, staż pracy min. 6 lat,
- czeladnika- wymagane wykształcenie co najmniej podstawowe, staż pracy min. 3 lata, sprzedawca i kucharz- 2 lata.
Kurs trwa 2-3 miesiące.
Egzaminy przeprowadza Cech lub Komisje powołane przy szkołach.
zapytaj o kurs >>>


17. Kursy okresowe BHP:

- dla kadry kierowniczej i pracodawców- 16 godzin, zaświadczenie ważne 5 lat,
- dla stanowisk robotniczych- 8 godzin, zaświadczenie ważne 1-3 lata,
- dla stanowisk administracyjno- biurowych- 8 godzin, zaświadczenie ważne 6 lat,
- dla służb BHP- 32 godziny, zaświadczenie ważne 5 lat.
zapytaj o kurs >>>


18. Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin.

Kurs obejmuje 24 godziny i trwa 3 dni.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ważne 5 lat. Egzaminy są przeprowadzane przy udziale Wojewódzkiego Ośrodka Ochrony Roślin.
zapytaj o kurs >>>


19. Wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin.

Kurs obejmuje 14 godzin i trwa 2 dni.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ważne 5 lat. Egzaminy są przeprowadzane przy udziale Wojewódzkiego Ośrodka Ochrony Roślin.
zapytaj o kurs >>>


20. HAACP

Kurs przewidziano na 16 godzin i trwa on 2-3 dni.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ważne 5 lat.
zapytaj o kurs >>>


21. Uprawnienia energetyczne- dozór i eksploatacja:

- elektryczne- po raz pierwszy- 35 godzin, odnowienie- 20 godzin,
- cieplne- po raz pierwszy- 30 godzin, odnowienie- 20 godzin,
- gazowe- po raz pierwszy- 30 godzin, odnowienie- 20 godzin.
Kurs trwa 2-3 tygodnie, uczestnicy otrzymują zaświadczenie ważne 5 lat. Egzaminy przeprowadzają i uprawnienia wydają Komisje Energetyczne np. przy Stowarzyszeniach Polskich Energetyków.
zapytaj o kurs >>>


22. Palacz kotłów na paliwa stałe, ciekłe i gazowe.

Kurs obejmuje 45 godzin teorii i 15 godzin zajęć praktycznych.
Zajęcia trwają 2-3 tygodnie, uczestnicy otrzymują zaświadczenie ważne 5 lat. Egzaminy przeprowadzają i uprawnienia wydają Komisje Energetyczne np. przy Stowarzyszeniach Polskich Energetyków.
zapytaj o kurs >>>


23. Ratownictwo przedmedyczne

Kurs przewidziano na 16 godzin i trwa on 1 tydzień.
Ośrodek Kształcenia Zawodowego oferuje Państwu także wiele innych kursów i szkoleń w zależności od zapotrzebowania.
zapytaj o kurs >>>


Ośrodek Kształcenia Zawodowego

  • ul. P.O.W. 20/22 ( Budynek Banku BGŻ )
  • I piętro, pok. 17
  • 87-800 Włocławek
  • tel./fax.(054) 231 40 30
  • szkolenia@okz.com.pl